Üyelik Sözleşmesi

İngilizce Online Eğitim Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme İngilizce Online Eğitim web sitesine herhangi bir yolla bağlanmış olan her ziyaretçinin ve her üyenin kabul ettiği kuralları içeren bir sözleşme olarak İngilizce Online Eğitim’in herhangi bir yolla kullanılmaya başlanması halinde İngilizce Online Eğitim ile ziyaretçiler ve kullanıcılar arasında ek protokole gerek kalmadan akdedilmiş sayılır.

TANIMLAR Bu sözleşmede;

İngilizce Online Eğitim, İngilizce Online Eğitim domaini ve veritabanları dahil olmak üzere İngilizce Online Eğitim domaini altında yapılabilecek her türlü faaliyeti ve bir bütün olarak İngilizce Online Eğitim’in sahip olduğu tüm hakları, yöneticiler ve yönetim İngilizce Online Eğitim üzerinde hak ve yetki sahibi olan ve resmi belge ile yetkili kıldığı  veya anlaşmalı 3. firma yetkili kişileri,

Ziyaretçiler herhangi bir yolla İngilizce Online Eğitim’e bağlanan herhangi bir kişiyi,

Üyeler İngilizce Online Eğitim’e herhangi bir yolla üye olmuş herhangi bir kişiyi, içerik yazılı, görsel, vb şekillerde siteden verilebilecek bağlantılar dahil olmak üzere yayınlanan her türlü içeriği belirtir.

 KURALLAR; Aşağıda yazılı olan kurallar İngilizce Online Eğitim bünyesinde ve tüm parçalarında bir bütün olarak geçerli olan kurallardır. Her bir ziyaretçi ve üye bu kuralları uymayı kabul ve taahhüt eder.

İngilizce Online Eğitim’te başta kopyalama hakkına konu olan ve FSEK’e tabii unsurlar olmak üzere T.C. ve A.B.D. yasalarına aykırı hiçbir içerik yayınlanamaz, bu tür içerik barındıran sitelere bağlantı verilemez, bağlantı verilmese dahi bu tür içerik bulunduran sitelere atıf ya da yönlendirme yapılamaz. İngilizce Online Eğitim ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ya da üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

İngilizce Online Eğitim’e genel olarak kabul görmüş Türk ahlak, örf ve adetleriyle internetin genel kabul görmüş teamüllerine aykırı içerik gönderilemez, bu tür içerik barındıran sitelere bağlantı verilemez, bağlantı verilmese dahi bu tür içerik bulunduran sitelere atıf ya da yönlendirme yapılamaz. İngilizce Online Eğitim ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmez.

İngilizce Online Eğitim’in yayım dili Türkçe’dir. Tüm üyeler ve tüm ziyaretçiler İngilizce Online Eğitim’e ekleyecekleri içeriklerde düzgün, açık ve anlaşılır bir dil kullanımına özen göstermekle yükümlüdürler. Aksi tür içeriklerde yanlış anlamalardan İngilizce Online Eğitim ve yönetim hiçbir surette sorumluluk kabul etmez.

İngilizce Online Eğitim’e gönderilen içeriklerde yapılmış olan alıntılarda, üyelerin ya da ziyaretçilerin, FSEK dahilinde olmak üzere mevzu bahis içeriğin yasal sahibinin izni alınmadan tamamen ya da kısmen alıntı yapmaları yasaktır. İzinle dahi yapılan alıntılarda alıntıya bağlantı verilmesi ve eğer bu mümkün değilse alıntının yapıldığı kaynak hakkında aydınlatıcı notlar düşülmesi mecburidir. İngilizce Online Eğitim ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmediği gibi içeriği gönderen kişi bu durumdan bizzat sorumludur.

Hiçbir sebebe dayanmayan, kişisel kin, garez,vb nedenlerle herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık ile ilgili sadece kötüleme amaçlı olan içerik göndermek; ziyaretçi ve üyeler arası veya üçüncü kişilere yönelik gereksiz argo kelimeler kullanmak; herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık üzerinde infiale yol açacak içerik göndermek; yorum amacı taşımayan, güdümlü, yönlendirmeli, sadece siyasi, dini ve kültürel propoganda amacı taşıyan içerik göndermek; aynı içeriğin tekrarı ya da birebir aynısı olan birden fazla içeriği müteakiben göndermek; kendisine ait olmayan bir içeriği telif haklarını yok sayarak göndermek; aynı kişiye ait olmak üzere birden fazla üyelik hesabı açmak; üyelerin ve ziyaretçilerin birbirleri arasında yaptığı tartışmalarda aşırıya kaçmak, birbirilerinin kişisel haklarına müdahale etmek, birbirilerine delilsiz ve mesnetsiz olarak ağır ithamlarda bulunmak, ciddi hakaretler etmek, gönderilen içeriğin muhteviyatıyla ilgilenmekten çok kişinin kişiliğine yönelik olarak yorumlar yapmak, gönderilen içeriği çarpıtmaya, sapıtmaya, farklı anlamlara çekmeye yönelik içerik göndermek; sosyal münasebet kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak ve burada sayılmayan diğer sosyal münasebet kurallarına uymamak ile cezai işlem gerektirecek yasalara aykırı her bir durum yasaktır. İngilizce Online Eğitim ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmediği gibi içeriği gönderen kişi bu durumdan bizzat sorumludur.

 UYGULAMA

Bu sözleşmede sayılan kuralları yönetim bizzat uygular.

Yönetim bu kuralları uygularken gerekli gördüğü zamanlarda gerekli değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Burada tek tek sayılmayan diğer kurallar gene yönetim tarafından icra edilir.

Yöneticiler burada sayılmayan kimi kuralları ilan suretiyle sözleşmeye ekleyebilirler.

 SORUMLULUK

İngilizce Online Eğitim ve yönetim, ziyaretçi ya da üyelerin her hangi bir şekilde göndermiş olduğu hiçbir içerikten hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

İngilizce Online Eğitim ve yönetim ziyaretçi ya da üyelerin herhangi bir şekilde göndermiş olduğu hiçbir içeriğin doğruluğu, gerçekliği, geçerliliği, güvenilirliği konusunda hiçbir garanti vermez.

Ziyaretçi ve Üyeler İngilizce Online Eğitim’e eklediği içeriklerden bizzat sorumludurlar.

Yönetim İngilizce Online Eğitim alan adına ait olan her bir faaliyet için ayrı ayrı ya da birlikte olmak üzere ziyaretçi ve üyelerin güvenliği bakımından bir takım bilgileri (Ip adresi, gönderen ip, çerezler, vb) saklamakta ve gereği halinde sadece yetkili makamlara ibraz edeceğini beyan ve garanti eder.

Ziyaretçi ve üyeler İngilizce Online Eğitim’in barındırdığı içerikleri yönetiminin izin verdiği ölçülerde kullanma hakkına sahiptir. Ancak İngilizce Online Eğitim üyelerin ya da ziyaretçilerin eklemiş olduğu içerikler haricinde her türlü görsel, yazılı ve benzeri diğer içeriği telif hakkı kapsamında olup, bu içeriklerden yararlanma yönetimin verdiği izin dahilinde olmakla birlikte kısmen ya da tamamen kopyalama, kısmen ya da tamamen ilan, yeniden düzenleme ve benzeri her türlü hakkını İngilizce Online Eğitim adına yönetim saklı tutar. Bahsedilen unsurların bahsedilen şekillerde kullanımı ancak ve ancak İngilizce Online Eğitim adına yönetimden alınan yazılı izne bağlıdır.

İngilizce Online Eğitim web sitesinin tüm yasal hakları saklıdır. Telif hakları kapsamında tamamının veya bir bölümünün her hangi şekilde kopya edilmesi, download yapılması, internet ortamında veya kitap ya da CD veya başka değişik bir teknikle yayınlanması kesinlikle yasaktır ve buna kalkışanlar hakkında her türlü yasal işlemler yapılacaktır. Buna kalkışacak kişi veya kişilerin bilgisayar IP numarası ve TC kimlik numaraları ile haklarında suç duyurusu yapılacaktır.

İş bu sözleşme kapsamında ya da diğer anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme T.C Ankara Mahkemeleri ve Amerika Birleşik Devletleri Texas eyaleti Houston şehri yerel mahkemeleridir.

 KURALLARA AYKIRILIK

Yukarıda bahsedilen kurallara aykırılık halinde İngilizce Online Eğitim;

Ziyaretçi ya da üyenin IP adresinin ya da IP bloğunun İngilizce Online Eğitim’e erişiminin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması (ip ban);

Ziyaretçi ya da üyenin İngilizce Online Eğitim’e içerik eklemesinin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması (ban);

Üyenin üyelik İngilizce Online Eğitim’in üyelik gerektiren bölümlerine erişiminin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması;

Üyenin İngilizce Online Eğitim veritabanından tamamen silinmesi (üyeliğin iptali);

Özel olarak ya da İngilizce Online Eğitim içinde kamuya açık olarak uyarı;

Üyelik hesabının birden fazla olması halinde tüm üyeliklerin iptali, diğer üyeliklerin ana üyeliğe birleştirilmesi, vb;

Ve İngilizce Online Eğitim’in düzeninin bozmaya yönelik olan davranışın her türlü yasaklanması için gerekli her türlü yasal cezayı bizzat yönetim organı vasıtasıyla uygular.

Üyelerin yöneticileri kurallara aykırı hareket eden üyeler konusunda uyarmak gibi bir hakları mevcut olmasına rağmen ceza önerme gibi bir hakları yoktur. Verilecek disiplin cezaları tamamen yönetimin takdirine tabidir.

Yönetim yukarıda belirtilen yaptırımları uyguladıktan sonra ne üyeye ne de diğer üyelere açıklama yapmak ya da sebep göstermek zorunluluğunda değildir.

 ÜYELİK

İngilizce Online Eğitim’e üye olma ücretsizdir. Herkes ücretsiz üye olma hakkına sahiptir.

Ancak Online Eğitim hizmetleri, kitap ve CD ler ücret karşılığı alınabilir.

Üyelerimiz İngilizce Online Eğitim veya bayilerimizden ve anlaşmalı olduğumuz sanal satış kurumlarından satın aldıkları eğitim paketlerinde yer alan içeriklerin (Online Eğitim süreleri, kitap veya CD ler) hepsinden ek bir ücret ödemeden yararlanırlar. Ancak daha önce Online Eğitim süresi bittiğinde Online Eğitimden yararlanma hakları o an için sona erer. Ücreti karşılığında yeni bir ek süre almaları halinde online eğitim hizmetlerimizden tekrar yararlanabilecekler.

İngilizce Online Eğitim’e ayırt etme gücüne sahip olmak şartıyla yukarıdaki kurallara uyması mümkün olan her kişi üye olabilir.

Online Eğitim süreleri satın almış olan herkes "son üyelerimiz" bölümünde adının yayınlanmasını peşinen kabul etmiştir. Adının yayınlanması üyeye ekstra bir hak sağlamaz.

www.xxxxxxxxx.numberoneenglish.com şeklinde subdomain ile eğitim programımızı kendi kurumları adına site yaptıran kurumlar şifreleri para satamazlar ancak müşterilerine ve dostlarına firmalarını tanıtmak amacıyla hediye edebilirler.

 ÜYELİK HAKLARI

Üyelere yukarıda bahsedilen kurallara aykırı olmamak koşuluyla; yöneticilerin insifiyatifi dahilinde;

Yazılı içerikler gönderme;

Belirlenmiş belli düzenlerde ve boyutlarda dosyalar gönderme;

Bağlantılar verme;

ve diğer haklar tanınmıştır.

Bu haklar yönetimin insifiyatifi dahilinde kısmen artırabilir veya azaltılabilir veyahut da tamamen kısıtlanabilir.

Üyeler İngilizce Online Eğitim’e eklemiş oldukları içeriğin ikincil bir yayın hakkını süresiz olarak İngilizce Online Eğitim’e devretmiş sayılırlar. İngilizce Online Eğitim içerikleri istediği süre boyunca yayınlamaya, yeniden yayınlamaya, değiştirmeye veya da silme hakkına sahiptir. İngilizce Online Eğitim içeriğin süresiz olarak ve aynı şeklinde yayınlanacağını taahhüt etmez.

Üyeler yukarıda belirtilen durumun aksine olarak ekledikleri içeriğin silinmesini talep hakkına sahip olmakla birlikte bu işlem ancak yönetimin takdirine göre uygulanır. Yönetim içeriğin silinip silinmeyeceğini bizzat takdir eder.

 ÜCRETLİ HİZMETLER

İngilizce Online Eğitim’in sunmuş olduğu Online eğitim ücretlidir.

Başlangıç tarihinden itibaren bir yıl sonra Online çalışma süresi sıfırlanır.

İngilizce Online Eğitim Yönetimi süre ve fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

Ancak kişiler İngilizce Online Eğitim’in sunmuş olduğu hizmet karşılığında iş bu hizmet sözleşmesi uyarınca kendi belirleyeceği miktarda ücret ödeyebilirler.

Eğitim kapsamında ya da diğer bir şekilde İngilizce Online Eğitim’e yapılacak her türlü ödeme hiçbir surette ne üyelik haklarında ve yükümlülüklerinde bir değişiklik yaratır ne de İngilizce Online Eğitim yönetimin bu sözleşmede belirtilen sorumluluğu dışında bir sorumluluk yüklenmesine yol açar.

Üyelerden ya da diğer kişilerden alınacak Online Eğitim ücreti bu sözleşmede belirtilen hükümler dışında ek bir alacak hakkı ya da talep hakkı doğurmaz.

Üyeler bu hizmet sözleşmesinin alacağı hizmet veya ürün karşılığı olarak ödemiş oldukları bedelleri üyelikten çıkma halinde dahi talep edemez.

Ayrıca gerekli hallerde üyelere ücretsiz olarak hediye edilen emtiaların (malzeme doküman) gönderim-kargo ücreti üye tarafından karşılanır.

PARA İADESİ

Değişik internet siteleri üzerinden yapılan alımlarda Online Eğitim Hizmeti şifreli ve CD’ler kopyalanabilir özelliğe sahip olduklarından iadeleri söz konusu değildir.

Ancak Anlaşmalı Üniversite ve kurumlarda yüz yüze yapılan satışlarda satış sözleşmesinde yer alması kişiler belirlenen  zaman süreci içinde iade haklarını kullanabilirler.

HEDİYE DVD ve VCD

İnternet üzerinde veya kitapevleri - mağazalar aracılığıyla Online Eğitim alanlara zaman içerisinde düzenlenen kampanyalarla DVD ve ya VCD formatında Cd ler hediye edilmektedir. Ancak firmalar ve ya kurumlar tarafından sunulan Online Eğitimler de Cd hediyesi yoktur.

REKLAM

Yönetim uygun yerlerinde istediği her türlü reklamı yayınlama hakkına sahiptir.

Yönetim yayınladığı reklamların doğruluğunu, gerçekliğini, geçerliliğini, güvenilirliğini hiçbir şekilde garanti etmez.

Yönetim yayınlanan reklamlardan dolayı oluşabilecek herhangi bir zarar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Online Eğitim Sitemizde reklam yayınlayan kişiler bu sözleşmede belirtilen hükümlere uymakla mükelleftir. Kendilerine kendi reklam alanlarındaki reklamları değiştirme hakkı verilmiş reklam verenlerin kendi insifiyatifleriyle bu sözleşme hükümlerine aykırı reklamlar yayınlamaları halinde yönetim, reklamın yayını durdurabilir. Durdurma dönemi sonrası yeniden açılan hesaplarda aynı aykırılıkların yeniden baş göstermesi durumunda yönetim reklam sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek hakkına sahiptir. Aykırılık sebebiyle feshedilen reklam sözleşmelerinde aksi belirtilmediği sürece yönetim reklam bedelini geri vermeme hakkını sahiptir. Reklam veren aykırılık yaratan reklamın Online Eğitim Sitemiz’e zarar vermesi durumunda bu zararı bizzat tazmin etmekle yükümlüdür.

Aksi reklam sözleşmesinde belirtilmediği sürece yönetim Online Eğitim Sitemizde yayınlanacak reklamların bedellerini reklam yayınlama işlemi başlamadan önce peşin olarak alır. Haftalık, Aylık, Yıllık, vb şekilde vadelere bağlanmış olan sözleşmelerde tekrar eden vadelerde alınacak ücret, ilk ücretin alındığı günden tayin edilmiş sürenin geçmesinden bir gün önce peşin olarak alınır. Ücretin geç alınması suretiyle yönetim reklamın yayınlanmasını ücret alınana kadar duraklatabilir.

 YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme ilanı tarihinden itibaren tüm üyeler,ziyaretçiler ve Online Eğitim Sitemizi herhangi bir şekilde kullanan her kişi üzerinde etki doğurmak üzere ek bir protokole gerek kalmadan, bu tarihte halen mevcut olan üyeler ile bundan sonra olabilecek üyeler ve diğer ziyaretçi ve kişileri de kapsayacak şekilde akdedilmiş sayılır.

Bu sözleşmeden önceki sözleşmeler bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile uygulamadan kalkar.

Bu sözleşmeden eski sözleşmelerle herhangi bir hak kazanmış üyelerin haklarının durumları bu sözleşmeye göre tayin edilir.


Gizlilik Taahhüdü

Online Eğitim Sitemizin güvenliği dünyaca kabul gören ve yaygın olarak kullanılan web güvenlik kuruluşu GeoTrust tarafından sağlanmaktadır.

 

Kredi Kartı Güvenliği

 

Kredi kartınızın güvenliği SSL şifreleme teknolojisiyle sağlanmaktadır. Kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz her sayfada tarayıcınızın en alt kısmında bir kilit simgesi göreceksiniz. Bu simge GeoTrust tarafından sağlanan 256 Bit SSL Sertifikasını temsil etmektedir. Ayrıca ödeme yapılırken kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz sayfalarda internet adres bölümü http den https ye dönüşecektir. SSL teknolojisi ile, ödeme süreci başladığında siteden bağımsız olarak, kullanıcı bilgisayarı ile banka arasında doğrudan şifreli bir iletişim kurulmakta ve tarayıcınız vasıtası ile gönderdiğiniz hiçbir bilgi kurumumuz çalışanları ya da üçüncü şahıslar tarafından görülmemektedir. Sitemizde �Güvenli Ödeme� olarak görünen ikonu tıkladığınızda güvenlik sertifikamızla ilgili kayıtlara ulaşabilirsiniz.

 

Veri Güvenliği
 

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgiler ürün veritabanının korunduğu sistemle korunmaktadır. Online Eğitim Sitemizde kullanıcılardan derlediği kişisel ve hassas bilgileri yasal gereklilikler dışında, kullanıcı onayı olmaksızın hiçbir nedenle açıklamamayı, söz konusu bilgileri üçüncü şahıslarla veya kurumlarla paylaşmamayı ve kötüye kullanmamayı taahhüd eder.

 

Kullanıcı Güvenliği ve Gizliliği 
 

Kullanıcıların siteye girişlerinin zahmetsizce tanınması ve veri güvenliğinin daha hızlı onaylanabilmesi için kullanıcıların web tarayıcılarına "cookie" adi verilen veriler gönderilir. Kullanıcı isterse bu cookieleri silebilir veya kullanmayabilir. Cookienin amacı sizin o siteyi yeniden ziyaret ettiğinizi web sunucuya bildirmektir. Size özel bir tanımlama bilgisi olup, başka herhangi bir bilgi tutmamakta ve sadece kaydedilen sunucudan okunabilmektedir.

 

Veri Kullanımı
 

İngilizce Online Eğitim sitemize üye olurken girdiğiniz genel kullanıcı bilgilerini (ad-soyad, e-mail, adres, telefon gibi) yalnızca, sitenin verdiği hizmetleri daha etkin kılmak için kullanır veya iş ortaklarıyla paylaşır. Bu hizmetler; fiyat indirimleri ve kampanyalardan kullanıcıları haberdar etmek, anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarıyla siparişlerinizin ulaştırılması, satın aldığınız ürün veya hizmetlerin faturalanması gibi.
 

Kullanıcının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
 

Sitenin aldığı tüm güvenlik önlemlerinin yanı sıra kullanıcının da bazı güvenlik tedbirlerini alması önemlidir. Tarayıcınızın güvenlik ayarlarının en üst seviyede ve güncel olması, gerekli antivirüs vb. yazılımların yüklenmesi, şifrelerinizi ya da önemli kişisel bilgilerinizi bilgisayarınızda yazılı olarak bulundurmamanız gibi.
 

CANLI DESTEK VE SOHBET SEANSLARI KATILIM HAKKINDA

Number One English olarak size sunduğumuz ücretsiz  canlı destek hattı ve sohbet grubuna katılımınız için bir zaman çizelgesi hazırladık.

Seanslara katılmak için katıldığınız konuşma grubuna gönderilecek çizelgeyi En kısa zamanda doldurmanız ve bize göndermeniz gerekir.

Konuşma gruplarımız 20-50 kişiden oluşacaktır.

Sizin işaretleyeceğiniz gün ve saatlere yakın programlar yapmaya çalışacağız.

Ancak bu sizin işaretleyeceğiniz gün ve saatte davet edileceğiniz anlamına gelmeyecektir. Mümkün olduğunca en fazla talep edilen ve seçtiğiniz dilime yakın olan gün ve zaman programına davet edileceksiniz.

Canlı destek çalışmamızda gramer yapısında takıldığınız konuları önceden belirleyip uzmanlarımıza sorun. Uzmanlarımız siz aydınlatıp konuyu detaylı anlamanızda yardımcı olacaklar.

Konuşma grubunda konuşmalar internette yer alan derslerimiz paralelinde ve karşılıklı soru cevap şeklinde yapılacaktır. Farklı ve katılımcıların cevaplandırmakta zorlanacakları konular konuşulmayacaktır.

Canlı sohbetlerden önce size sohbetlerde ele alınacak konuları metin olarak yollayacağız.

Sizler de bu metinler paralelinde en az 10 soru hazırlayıp grupta yer alacak arkadaşlarınıza sorabileceksiniz.

Konuşma esnasında cevaplandırmakta ve cümle kurmakta zorlandığınız yerlerde moderatörlerimiz size yardımcı olacaktır.

Amacımız sizi rahat ve akıcı İngilizce konuşabilmek konusunda cesaretlendirebilmektir.

Her zaman takıldığımız ve şikayetçi olduğumuz

"Biliyorum ama konuşamıyorum.."

"Anlıyorum ama cevap veremiyorum..."

"Konuşulanları anlayamıyorum..."

gibi korkuları aşabilmek adına sizlere yardımcı olmaya çalışacağız.

Bu nedenle önce sistemimizde yer videoları dinleyip ve duyduklarınızı yüksek tekrarlamanızı ve evde İngilizce bilen veya öğrenmeye çalışan yakınlarınızla benzer cümleler üzerinde çalışmanızı öneriyoruz.

Ayrıca her ay sizlere gittikçe zorlaşan değişik testler yollayacağız ve beyin fırtınası yapmanızı sağlayacağız.

Unutmayın ki, siz öğrenmek isteyeceksiniz, çalışacaksınız ve biz de sizlere destek vereceğiz.

Siz çalışmadığınız ve pratik yapmadığınız sürece yol alamazsınız.

Sohbet seanslarımızda ders anlatılmayacak, ancak takıldığınız konular detaylı anlatılacaktır.

Seanslarımız 1 ile 3 saat arası sürecek ve satın aldığınız pakette yer alan süreleri kapsayacaktır.

Seanslarımız kayıt altına alınacak ve youtube kanalımızda yayınlanacaktır.

Gizlilik Taahhüdü

numberoneenglish.com’un güvenliği dünyaca kabul gören ve yaygın olarak kullanılan web güvenlik kuruluşu GeoTrust tarafından sağlanmaktadır.

Kredi Kartı Güvenliği

 

Kredi kartınızın güvenliği SSL şifreleme teknolojisiyle sağlanmaktadır. Kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz her sayfada tarayıcınızın en alt kısmında bir kilit simgesi göreceksiniz. Bu simge GeoTrust tarafından sağlanan 256 Bit SSL Sertifikasını temsil etmektedir. Ayrıca ödeme yapılırken kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz sayfalarda internet adres bölümü http den https ye dönüşecektir. SSL teknolojisi ile, ödeme süreci başladığında siteden bağımsız olarak, kullanıcı bilgisayarı ile banka arasında doğrudan şifreli bir iletişim kurulmakta ve tarayıcınız vasıtası ile gönderdiğiniz hiçbir bilgi numberoneenglish.com çalışanları ya da üçüncü şahıslar tarafından görülmemektedir. Sitemizde �Güvenli Ödeme� olarak görünen ikonu tıkladığınızda güvenlik sertifikamızla ilgili kayıtlara ulaşabilirsiniz.

Veri Güvenliği
 

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgiler ürün veritabanının korunduğu sistemle korunmaktadır. numberoneenglish.com, kullanıcılardan derlediği kişisel ve hassas bilgileri yasal gereklilikler dışında, kullanıcı onayı olmaksızın hiçbir nedenle açıklamamayı, söz konusu bilgileri üçüncü şahıslarla veya kurumlarla paylaşmamayı ve kötüye kullanmamayı taahhüd eder. İstediğiniz zaman üyelikten çıkabilirsiniz. Üyelikten ayrılmanız durumunda tüm bilgileriniz silinir ve isteğiniz dışında kullanılmaz.

Kullanıcı Güvenliği ve Gizliliği 
 

Kullanıcıların siteye girişlerinin zahmetsizce tanınması ve veri güvenliğinin daha hızlı onaylanabilmesi için kullanıcıların web tarayıcılarına "cookie" adi verilen veriler gönderilir. Kullanıcı isterse bu cookieleri silebilir veya kullanmayabilir. Cookienin amacı sizin o siteyi yeniden ziyaret ettiğinizi web sunucuya bildirmektir. Size özel bir tanımlama bilgisi olup, başka herhangi bir bilgi tutmamakta ve sadece kaydedilen sunucudan okunabilmektedir.

 

Veri Kullanımı
 

numberoneenglish.com üye olurken girdiğiniz genel kullanıcı bilgilerini (ad-soyad, e-mail, adres, telefon gibi) yalnızca, sitenin verdiği hizmetleri daha etkin kılmak için kullanır veya iş ortaklarıyla paylaşır. Bu hizmetler; fiyat indirimleri ve kampanyalardan kullanıcıları haberdar etmek, anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarıyla siparişlerinizin ulaştırılması, satın aldığınız ürün veya hizmetlerin faturalanması gibi.

 

Kullanıcının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
 

Sitenin aldığı tüm güvenlik önlemlerinin yanı sıra kullanıcının da bazı güvenlik tedbirlerini alması önemlidir. Tarayıcınızın güvenlik ayarlarının en üst seviyede ve güncel olması, gerekli antivirüs vb. yazılımların yüklenmesi, şifrelerinizi ya da önemli kişisel bilgilerinizi bilgisayarınızda yazılı olarak bulundurmamanız gibi.

İade Sözleşmesi

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

 

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 

 1. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

ADI/UNVANI:
ADRES:
EPOSTA:
TEL:
FAKS:

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, herhangi birine ödeme yapabilirsiniz.
 2. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

 

İade Sözleşmesi

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

 

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, herhangi birine ödeme yapabilirsiniz.
 2. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Akçaburgaz Mah. 3109 Sok. No: 7. İç Kapı No: 1 Esenyurt /İstanbul adresinde mukim Sindirella Moda Tekstil Bilişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Sindirella” ve/veya “Satıcı”) ile Siz (“Alıcı”) arasında, http://www.numberoneenglish.comweb-sitesi aracılığıyla kurulmaktadır. İşbu Sözleşme’de Satıcı ve Alıcı, ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, Satıcı’nın, Alıcı’ya http://www.numberoneenglish.com internet sitesi üzerinden satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Satıcı Bilgileri

Unvanı Number One English Uluslararası Eğitim Danışmanlığı, Yayıncılık ve Organizasyon Hizmetleri
 

Adresi: Süleyman Sırrı Caddesi No:17/4 Sıhhiye – Çankaya- Ankara

Tel: 0312-4341474 

Faks: 0312-4341474
 

E-posta: numberoneenglishturkey@gmail.com
 

Ürün İade Adresi: Süleyman Sırrı Caddesi No:17/4 Sıhhiye – Çankaya- Ankara

Alıcı Bilgileri

Adı/Soyadı/Unvanı
 

Adresi
 

Telefon
 

E-posta adresi
 

Alıcının tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir alıcı adına kesilmesi durumunda; alıcı, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.

2. Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri

Ürünün, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir:
 

Ürün Cinsi/Modeli
 

Ürün adedi
 

Satış Fiyatı
 

Ödeme Şekli (Kredi Kartı/Banka Kartı/Taksit)
 

Ara Toplam
 

Kargo Ücreti
 

TOPLAM
 

Teslimat Adresi
 

Fatura Adresi
 

Fatura Bilgileri (**)
 

Adı/Soyadı/Ünvanı
 

Vergi Dairesi/Numarası
 

Fatura Adresi
 

(**) Fatura, sipariş onayında e-mail olarak iletilecektir.

3. Genel Hükümler

3.1. Alıcı, Madde 2’de belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 

3.2. Alıcı, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, adres, siparişi verilen ürüne/ürünlere ait temel özellikler, ürünün/ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul ve beyan eder.
 

3.3. Satıcı, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen nitelikleri haiz, varsa garanti belgeleri ile teslim edilmesinden sorumludur.
 

3.4. Alıcı, kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile peşin veya taksitli şekilde ödeme yapacak olup; ürün/ürünler, Satıcı’ya siparişin iletildiği günden itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde kargo vasıtası ile Alıcı’nın Teslimat Adresi’ne teslim edilecektir.
 

3.5. Sipariş edilen ürün/ürünlerin teslim anında Alıcı’nın teslimat adresinde bulunmaması durumunda, Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan masraflara Alıcı katlanacaktır.
 

3.6. Ürün/ürünlerin teslim masrafı olan kargo ücreti, ürün bedeline dahil değildir ve Alıcı tarafından ödenecektir.
 

3.7. Alıcı’nın kusuru veya ihmali dolayısıyla ürünlerin belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde teslim edilememesi durumunda Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 

3.8. Satıcı mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/ürünleri yasal süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu Alıcı’ya bildirecektir. Bu takdirde Alıcı; siparişin iptal edilmesini veya sözleşme konusu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar on (10) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün/ürünler tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra üç (3) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının alacağı süre açısından Satıcı’nın sorumluluğu olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.
 

3.9 Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ürünün tesliminden sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) iş günü içinde Satıcı’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde kargo masrafları Alıcı’ya ait olacaktır.
 

3.10 Satıcı, sipariş konusu ürünün tedarikinin imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade eder.
 

3.11. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, ürün bedeli Alıcı tarafından herhangi bir nedenle ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, Alıcı’nın ürün bedelini ödeyerek Satıcı’yı bilgilendirmesine kadar; Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden imtina etme hakkına sahiptir.
 

3.12. Alıcı ve Satıcı,haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması veya Alıcı’nın açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onaylarını alması hallerinde Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün tedarik edilebileceği hususunda mutabıklardır.

4. Cayma Hakkı:

4.1. Satıcı, Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir sebep göstermeksizin ürünü/ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde ürünü/ürünleri reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 

4.2. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde Satıcı’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün/ürünlerin kullanılmamış olması şarttır.
 

4.3. Alıcı, cayma hakkını kullanırken; teslim edilen ürünün faturasını, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek ürünleri Satıcı’ya teslim etmekle yükümlüdür. Alıcı’nın tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir Alıcı adına kesilmesi durumunda, Alıcı’nın tüketici hakları hariç olmak üzere, ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
 

4.4. Alıcı tarafından cayma hakkı kapsamında iade edilen ürünün değerinin Alıcı’nın kusuru sebebiyle azalması veya söz konusu malın Alıcı’nın kusuru sebebiyle telef olması halinde, Alıcı’nın, Satıcı’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin edecektir.
 

4.5. Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on (10) gün içerisinde ürün bedelinin Alıcı’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için Satıcı ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunacaktır.
 

4.6 Cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen ürün, cayma hakkının Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren en geç on (10) gün içerisinde kargo firması aracılığıyla Satıcı’ya gönderilmelidir. Ürünün/Ürünlerin Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri aracılığıyla geri gönderilmesi gerekmektedir, Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu olduğunu kabul eder.

5.İhtilafların Halli Ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.